สธ.ชี้ State/Local Quarantine ผู้กลับจากต่างประเทศ ช่วยป้องกันโรคโควิด 19 สู่ชุมชน

กระทรวงสาธารณสุข ชี้มาตรการกักตัวผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ 100 % ในสถานที่กักตัวที่รัฐจัดให้ (State/Local Quarantine) รับไว้สังเกตอาการแล้วประมาณ 10,000 ราย พบผู้ติดเชื้อ 87 ราย ส่งรักษาในโรงพยาบาล ลดการแพร่เชื้อสู่ชุมชน ย้ำให้ทุกคนเข้มมาตรการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อย ๆ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า รัฐบาลได้จัดตั้งสถานที่กักตัวทั้ง State Quarantine และ Local Quarantine ไว้สังเกตอาการผู้เดินทางจากต่างประเทศทุกช่องทาง ขณะนี้มี State Quarantine 23 แห่ง และ Local Quarantine ใน 12 เขตสุขภาพรองรับได้ 13,491 คน ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 รับผู้เดินทางจากต่างประเทศไว้สังเกตอาการประมาณ 10,000 ราย พบผู้ติดเชื้อ 87 ราย แยกเป็น State Quarantine 21 ราย และ Local Quarantine 66 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้เดินทางจากประเทศอินโดนีเซีย  รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มาเลเซีย ซึ่งหากรัฐบาลไม่กักตัวไว้สังเกตอาการ จะทำให้เกิดการแพร่กระจายโรคได้ อาจมีผู้ติดเชื้อในชุมชนเพิ่มขึ้นกว่า 10,000 ราย

นายแพทย์ขจรศักดิ์ กล่าวว่า เรายังต้องคงมาตรการกักกันผู้เดินทางจากต่างประเทศให้ครบ 100 % เพื่อลดการนำเชื้อเข้าสู่ประเทศ ขณะเดียวกันต้องเข้มข้นมาตรการเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อในประเทศ เพื่อนำเข้าสู่การรักษา ป้องกันควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว ลดการแพร่ระบาดให้อยู่ในระดับที่ระบบของเรารองรับได้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้รัฐบาลได้ผ่อนปรนให้เปิดกิจการ/กิจกรรมบางประเภทที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ขอให้เจ้าของกิจการ ผู้รับบริการ และประชาชน ยังคงเข้มการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ทั้งการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อย ๆ ลดการออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและคนรอบข้าง

…………………………..

9 พฤษภาคม 2563