พม. ตั้งศูนย์สาธิต ‘ร้านตัดผม’ 8 แห่งทั่วประเทศ ทำผม-สอนอาชีพฟรี! ช่วยประชาชนสู้ภัยโควิด-19

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ บริเวณศูนย์สาธิตร้านตัดผม Anti COVID-19 Salon นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดเผยว่า จากนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในโครงการ “พม. เราไม่ทิ้งกัน”

หลังจากรัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมบางประเภท ล่าสุดทางกรมฯ ได้จัดตั้งศูนย์สาธิตร้านตัดผม “Anti COVID – 19 Salon” ขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 7 แห่งทั่วประเทศ ในส่วนของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้เปิดศูนย์สาธิตฯ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว บ้านราชวิถี ให้บริการโดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี เปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 5-29 พฤษภาคม 2563 (เฉพาะวันทำการราชการ) ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ขณะที่ศูนย์เรียนรู้ฯ 7 แห่ง เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา

นางสาวอุษณี กล่าวว่า การเปิดศูนย์สาธิตฯ ดังกล่าว เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ให้บริการตัดผมและจัดแต่งทรงผมฟรี รวมถึงสาธิตการประกอบอาชีพร้านทำผมแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป โดยคำนึงถึงมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด อาทิ โทรจองคิวล่วงหน้า ให้บริการเป็นรอบๆ ละ 2 ชั่วโมง และพักทำความสะอาด ผู้ให้บริการและผู้รับบริการต้องสวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงข้อกำหนดและมาตรการผ่อนปรนกิจกรรมร้านตัดผม เสริมสวย รวมถึงมาตรการของแต่ละจังหวัดด้วย ผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียด และจองคิวทำผมล่วงหน้าได้ฟรี ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวทั้ง 8 แห่ง

1. กรุงเทพฯ ณ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี) หมายเลข 064 208 1566

2. ศูนย์เรียนรู้ฯ จ. เชียงราย 081 961 6676

3. ศูนย์เรียนรู้ฯ จ. ชลบุรี 038 241072

4. ศูนย์เรียนรู้ฯ จ. ลำปาง 0 5482 9709

5. ศูนย์เรียนรู้ฯ จ. ศรีสะเกษ 045 826235

6. ศูนย์เรียนรู้ฯ จ.ขอนแก่น 0 4324 3350

7. ศูนย์เรียนรู้ฯ จ.ลำพูน 0 5342 0920 ต่อ 24

8. ศูนย์เรียนรู้ฯ จ.สงขลา 088 753 0724