นวัตกรรมใหม่…ไทยพร้อมผลิตชุด PPE (Isolation Gown) รุ่น เราสู้ ใช้ – ซักได้ 20 ครั้ง

สธ. ผนึกกำลังสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พัฒนา ชุด PPE (Isolation Gown) ใช้ซ้ำซักได้ 20 ครั้ง นวัตกรรมใหม่ทางการแพทย์ คำนึงความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยเป็นหลัก ทดแทนชุดแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งได้กว่า 800,000 ชุด พร้อมมีมาตรการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการผลิตชุดให้เพียงพอ ทดแทนการนำเข้าในอนาคต ล็อตแรกผลิตแล้วเสร็จ 44,000 ชุด กระจายให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยเป็นหลัก (2P Safety) โดยได้จัดสรรงบประมาณและจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ได้แก่ หน้ากากอนามัย N95 หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ชุด PPE เพื่อกระจายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งประเทศมีใช้อย่างเพียงพอ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมกิจการภายในประเทศ โดยให้สั่งซื้อสิ่งของจากต่างประเทศให้น้อยที่สุดและสนับสนุนกิจการของคนไทยเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งแนวคิดนี้เป็นที่มาสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมชุด PPE (Isolation Gown) รุ่น “เราสู้” ซึ่งเป็นความร่วมมือของคนไทย ทั้งภาครัฐและเอกชนหลายองค์กร ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา องค์การเภสัชกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และมีผู้ประกอบการผลิตอีก 13 บริษัทเข้าร่วมดำเนินการ ซึ่งทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าเป็นภารกิจของคนไทยที่จะร่วมกันสู้กับการระบาดของโควิด-19 นี้ไปกับบุคลากรทางการแพทย์และคนไทยทุกคน

ด้าน นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเพิ่มเติมว่า นวัตกรรม ชุด PPE (Isolation Gown) รุ่น เราสู้ เป็นชุดแบบเสื้อคลุมแขนยาวกันน้ำชนิดใช้ซ้ำได้ (Reusable Isolation Gown) สามารถซักและใช้ซ้ำได้ไม่น้อยกว่า 20 ครั้ง โดยได้ผลิตล็อตแรก จำนวน 44,000 ชุด และเริ่มทยอยส่งมอบให้องค์การเภสัชกรรมจนครบภายในเดือนพฤษภาคมนี้ หลังจากนั้นจะส่งมอบให้ศูนย์ปฏิบัติการกระจายเวชภัณฑ์ ดำเนินการจัดสรรและกระจายให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งคาดว่าจะสามารถทดแทนแบบ Isolation Gown ที่ต้องสั่งนำเข้ากว่า 800,000 ชุด นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดย อย. ได้ดำเนินการตรวจสถานที่ผลิตและอนุญาตให้ทั้ง 13 บริษัท ดำเนินการผลิตชุด Isolation Gown รุ่น เราสู้ เพื่อให้เพียงพอและทดแทนการนำเข้า

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวเพิ่มเติมในตอนท้ายว่า การตรวจสอบสถานที่ผลิตชุด Isolation Gown รุ่น เราสู้ ว่าได้รับอนุญาตจาก อย. หรือไม่ สามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th เลือก “ตรวจสอบผลิตภัณฑ์” หรือตรวจสอบได้จากฉลากของผลิตภัณฑ์ ซึ่งรุ่น เราสู้ เป็นชุดที่สามารถใช้ซ้ำได้ จึงมีฉลากแสดงวิธีการทำความสะอาดแตกต่างจากชุด Isolation Gown แบบครั้งเดียวทิ้ง


วันที่เผยแพร่ข่าว 8 พฤษภาคม 2563 แถลงข่าว 11 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูล https://bit.ly/3ceNLcZ