ซีพีเอ็นร่วมมอบอาหาร และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในจังหวัดนนทบุรี

คุณอมรรัตน์ บรรยงก์สินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานปฏิบัติสาขา – กรุงเทพ1 บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหาร และ พนักงานของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต , ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ , ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เเละ มูลนิธิ Miracle of Life ( MOL) ซึ่งได้นำอาหาร และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 3,000 ชุด ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 พฤษภาคม 2563 เพื่อมอบให้กับประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ของ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางใหญ่ , อำเภอเมือง เเละ อำเภอปากเกร็ด โดยมี คุณเกษริน มณีรัตน์ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ , คุณพิศมัย สีหวัลลภ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ และ คุณนันทพร เทพเทวิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการการตลาดสาขา เขต 1 บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ ชัชวาล อรรฐีโสต ประธานครัวเชฟจิตอาสา ร่วมมอบ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด


Pr.นนท์​ : พรพรหม​