สธ. จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านสาธารณสุข กรณีผ่อนปรนมาตรการของกิจการและกิจกรรม ระยะที่ 2 ในช่วงโควิด-19     

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ในฐานะกรรมการและเลขานุการร่วมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19  เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมทางด้านสาธารณสุข เพื่อผ่อนปรนมาตรการจำกัดการประกอบกิจการ/จัดกิจกรรม ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ครั้งที่ 4/2563 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคม ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องใน 8 กลุ่มกิจการ และผู้แทนจากหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข

ในการจัดประชุมครั้งนี้ มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าประชุม และประชุมผ่านระบบ Video Conference แยกเป็น 3 ห้อง เพื่อให้ผู้เข้าประชุมเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 จากนั้นได้ประชุมกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม 8 ห้อง ดังนี้ 1)ร้านอาหาร/ภัตตาคาร 2)ห้างสรรพสินค้า 3)สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เช่น การนวด/สปา 4)สถานเสริมความงาม 5)สถานบริการ fitness/สนามกีฬาในร่ม/โรงยิม 6)การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา ในศูนย์ประชุม ในโรงแรม ภายในองค์กร 7)กองถ่ายทำภาพยนตร์/ถ่ายแบบ/ถ่ายคลิป และ 8)สวนสนุก/สวนน้ำ/สนามเด็กเล่น  เพื่อร่วมกันพัฒนาเกณฑ์ประเมินความพร้อมของผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ รวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติได้จริงและครอบคลุมทุกมิติ จัดทำข้อมูลความพร้อมของกิจการและข้อเสนอต่างๆ เตรียมนำเสนอต่อ ศบค. ประกอบการพิจารณาในการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม ในระยะที่ 2 ต่อไป


ข้อมูลจาก : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563