พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว บริจาคเงิน ผวจ.นครพนม จัดซื้อเครื่องเขย่าถุงโลหิต สนับสนุนภารกิจเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ประธานมูลนิธิ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ร่วมบริจาคเงิน 50,000 บาท ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม สนับสนุนการจัดซื้อเครื่องเขย่าถุงโลหิตใช้ในการปฏิบัติภารกิจรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลนครพนม

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ประธานมูลนิธิ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ได้บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท ให้กับ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ณ บ้านพักจังหวัดนครพนม เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องเขย่าถุงโลหิตใช้ในการปฏิบัติภารกิจรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลนครพนมต่อไป