“กรมปศุสัตว์เปิดบริการให้คำปรึกษาปัญหาสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น”

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID – 19 และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ในขณะนี้ ทำให้รัฐบาลมีการประกาศใช้ พรก. ฉุกเฉิน ห้ามมิให้ประชาชนออกนอกเคหะสถานในยามค่ำคืน และขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีการมอบหมายงานพนักงานในองค์กรสามารถทำงานที่บ้านได้ (work from home) เพื่อลดการเดินทางและการรวมตัวกันที่จะส่งผลให้มีการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็ว

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID – 19  รัฐบาลให้หน่วยงานต่าง ๆ หามาตรการในการให้บริการประชาชน โดยจะต้องลดการเดินทางและการรวมตัวกันที่จะส่งผลให้มีการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็ว กรมปศุสัตว์เองมีความตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความห่วงใยและเข้าใจในความกังวลของเจ้าของสัตว์เลี้ยง หากสัตว์เลี้ยงมีอาการเจ็บป่วยและไม่สามารถที่จะนำสัตว์เลี้ยงออกนอกบ้านเพื่อนำไปรักษาที่สถานพยาบาลสัตว์ได้ กรมปศุสัตว์จึงได้เปิดบริการให้คำปรึกษาปัญหา สัตว์เลี้ยงเบื้องต้นทางโทรศัพท์ เพื่อให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพที่ดี  สำหรับการให้บริการทางโทรศัพท์นั้นจะมุ่งเน้นให้คำปรึกษาการดูแลสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น ที่เจ้าของสามารถนำไปปฏิบัติได้เองอย่างถูกต้องและตรงตามหลักวิชาการ เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่สนใจสามารถที่จะขอรับคำปรึกษาปัญหาสัตว์เลี้ยงเบื้องต้นทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๐-๒๓๐๕๔๘๔ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563  โดยจะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ในช่วงเวลา 13.30 – 15.30 น.

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงอยู่ในช่วงกักตัวหรือทำงานอยู่ที่บ้าน และได้อยู่กับสัตว์เลี้ยงของตนเอง มีการใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมร่วมกัน จะช่วยลดความเครียดและวิตกกังวลได้อีกทางหนึ่ง


ข้อมูล/ข่าว : กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ