รมต.เทวัญฯ ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัย ที่มีมาตรการช่วยเหลือผู้บริโภคในช่วงวิกฤตการณ์โควิด 19

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  และเจ้าหน้าที่ สคบ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัยที่มีมาตรการช่วยเหลือผู้บริโภคในช่วงวิกฤตการณ์โควิด 19 ณ สุขใจ เพลส (Sookjai Place) ถนนพระราม 9 ซอย 51 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

ตามนโยบายภาครัฐที่มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19)  สคบ. พบว่ามีภาคเอกชนอีกมากมายให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในช่วงเวลาดังกล่าว กรณีมีการแชร์เรื่องราวดีๆ ในโซเชียล โดยนายอนุสรณ์ อาศิรเลิศสิริ เจ้าของหอพักสุขใจ เพลส (Sookjai Place) พยายามหาวิธีช่วยเหลือผู้เช่าหอพักด้วยการส่งข้อความ “เราขอแบ่งเบา” ก็ทำให้ผู้เช่าหอพักซาบซึ้งใจมากและไม่ต้องเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัด เป็นการลดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID – 19) ทั้งยังแบ่งเบาภาระให้แก่ผู้เช่าหอพักด้วยการลดราคาค่าเช่าหอพัก 50 เปอร์เซ็น เป็นระยะเวลา 3 เดือน และถ้าสถานการณ์ยังไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกติ จะหาวิธีเพื่อช่วยเหลือต่อไป ซึ่งการลดค่าเช่าดังกล่าวนั้น ทางผู้ประกอบธุรกิจไม่ได้เข้ามาตรการของรัฐ สคบ.ได้ประสานไปยังผู้ประกอบธุรกิจเพื่อลงพื้นที่ให้คำแนะนำในการจัดทำสัญญาเช่า เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2562 อย่างถูกต้อง และยกย่องเชิดชูให้เป็นผู้ประกอบการที่ดีและมีธรรมภิบาลในการดำเนินธุรกิจ

หากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ประกอบธุรกิจประเภทให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย สามารถร้องเรียน หรือแจ้งข้อมูลได้ที่ สายด่วน สคบ. 1166