สคบ. ติดตามการให้บริการจัดส่งอาหารและพัสดุ ร้านเดอะพิซซ่า คอมปะนี สาขาพีเพิล พาร์ค คอมมูนิตี้มอลล์

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายพิศต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการจัดส่งอาหารและพัสดุ ณ ร้านเดอะพิซซ่า สาขาพีเพิล พาร์ค คอมมูนิตี้มอลล์ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

การลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยของการให้บริการจ าหน่ายอาหาร และการจัดส่งอาหารของร้านเดอะพิซซ่า คอมปะนี ทางร้าในวันมีมาตรการความปลอดภัยให้แก่ลูกค้า ด้วยการคัดกรองพนักงานและลูกค้าก่อนเข้าใช้บริการภายในร้าน โดยตรวจอุณหภูมิร่าง และมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์พนักงานมีการสวมหน้ากากอนามัย และเฟซชิลด์ในขณะปฏิบัติงาน ท าความสะอาดอุปกรณ์ภายในร้านด้วยแอลกอฮอล์พนักงานจัดส่งอาหารมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย วันละสองครั้ง ท าความสะอาดมือและยานพาหนะ กระเป๋าส่งอาหาร รวมถึงกล่องใส่พิซซ่าท้ายรถด้วย ก าหนดจุดให้ลูกค้าเว้นระยะส าหรับเข้าคิวสั่งอาหารและลดการสัมผัสZero( Touch Delivery) ส่งเสริม ให้ลูกค้าช าระค่าอาหารผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์(Digital Payment)

ทั้งนี้เดอะพิซซ่าคอมปะนีมีโครงการBuy 1 Give 1 พี่อิ่มท้อง น้องอิ่มด้วย เมื่อซื้อพิซซ่าผ่านทางเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น๑ถาดทางเดอะพิซซ่า คอมปะนี จะมอบพิซซ่าให้แก่ เด็กๆ ในมูลนิธิและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอีก๑ถาด ซึ่งเป็นโครงการที่ดีของผู้ประกอบการอีก โครงการหนึ่ง