ไบรท์ – วชิรวิชญ์ และแฟนคลับ สนับสนุนเงินช่วยช้าง

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยนายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ และน.สพ.ทวีโภค อังควาณิช หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ช้าง รับมอบเงินจำนวน 50,000.- บาท จากผู้แทนน้องไบร์ท – วชิรวิชญ์ ชีวอารี นักแสดงจาก GMM TV และแฟนคลับ ให้กับกองทุนศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เพื่อสมทบทุนโครงการยาและเวชภัณฑ์สำหรับช้างที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด – 19 พร้อมนำชมการรักษาพยาบาลและเป็นกำลังใจให้ช้างป่วย ณ โรงพยาบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง