กปน. ขออภัยเหตุ ผู้ใช้น้ำได้รับใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือน พ.ค. ล่าช้า

กปน. ขออภัยเหตุ ผู้ใช้น้ำบางรายอาจได้รับใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนพฤษภาคมล่าช้ากว่าปกติเล็กน้อย พร้อมยืนยันไม่มีการตัดน้ำถึง 30 ก.ย. 63

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ตามที่ กปน. ได้เพิ่มมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ตามนโยบายของรัฐบาล ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) และท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ท่านนิพนธ์ บุญญามณี) โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบมาตรการดังกล่าว เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยให้ใช้น้ำประปาฟรี 10 คิวแรกทุกครัวเรือน และสำหรับประชาชนผู้ใช้น้ำประปาไม่เกิน 10 คิวต่อเดือน ใช้น้ำฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้ง ลดค่าน้ำประปาอีก 20 % ให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภทที่ใช้น้ำเกินกว่า 10 คิวขึ้นไป เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2563 นั้น

ขณะนี้ กปน. กำลังเร่งดำเนินการเพิ่มส่วนลดต่าง ๆ บนใบแจ้งค่าน้ำประปา ส่งผลให้การจัดส่งใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนพฤษภาคม 2563 ให้กับผู้ใช้น้ำบางราย ล่าช้าไปจากเดิมเล็กน้อย กปน. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ พร้อมยืนยันไม่มีการตัดน้ำถึง 30 กันยายน 2563