รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยรายงานวันนี้ มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ถึงร้อยละ 92.65 ของผู้ป่วยทั้งหมด (กลับบ้าน 11 ราย รวมกลับบ้านสะสม 2,772 ราย) ทำให้ขณะนี้เหลือผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 165 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 5.51 ของผู้ป่วยทั้งหมด ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 ราย ผู้เสียชีวิตรวม 55 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 2,992 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ พบจากการค้นหาเชิงรุก (Active Case Finding) ที่ จ.ยะลา 1 ราย และเป็นผู้ที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐคาซัคสถาน และอยู่ใน State Quarantine 2 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต

กระทรวงสาธารณสุขมีความห่วงใยประชาชน ภายหลังรัฐบาลมีการผ่อนปรนมาตรการ อนุญาตให้เปิดสถานบริการบางประเภท เช่น ร้านอาหาร สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง รวมถึงกิจการต่างๆ ได้เริ่มเปิดทำงานตามปกติ ประชาชนทำงานอยู่ที่บ้าน (Work from Home) ลดน้อยลง ส่วนใหญ่เริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ บางส่วนอาจละเลยไม่เข้มงวดมาตรการเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า หรือมีการรวมกลุ่มรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงและอาจเกิดการติดเชื้อได้ ขอให้ทุกคนคำนึงถึงสุขภาพอนามัยของตนเองและคนใกล้ชิดในครอบครัวเป็นสำคัญ คงเข้มในมาตรการและทำให้เป็นนิสัย โดยเว้นระยะห่างระหว่างกัน 1-2 เมตร สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้งที่อยู่ร่วมกับผู้อื่น ล้างมือบ่อยๆ เลี่ยงการรับประทานอาหารจากสำรับเดียวกัน วางแผนการเดินทางเมื่อต้องโดยสารรถสาธารณะเพื่อเลี่ยงความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วน เป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้สังคม

เมื่อป่วยขอให้หยุดงานอยู่บ้าน หากมีไข้ ไอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อย ปวดเมื่อยตามตัว ให้ไปพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติที่ผ่านมา อย่าปกปิดข้อมูล หากทราบว่าติดเชื้อโควิด19 ภายหลังจะส่งผลกระทบต่อบุคลากรทางการแพทย์ และการให้บริการประชาชนอื่นๆ


7 พฤษภาคม 2563