กรมส่งเสริมการเกษตรเรียกบรรจุเข้ารับราชการด้วยระบบประชุมทางไกล ยึดหลักความโปร่งใส และอำนวยความสะดวกให้ผู้สอบแข่งขันได้

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและเลือกหน่วยงานที่จะบรรจุ สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ปรับระบบการรายงานตัว จากเดิมที่ผู้สอบแข่งขันได้ทั้งหมดจะต้องเดินทางมารายงานตัวรวมกัน  ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร เปลี่ยนเป็นการรายงานตัวผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด ที่ผู้สอบแข่งขันได้ลงทะเบียนไว้แทน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ของรัฐบาล โดยกำหนดให้มีระบบการคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่สำนักงาน เช่น การวัดอุณหภูมิร่างกาย การบริการเจลล้างมือ ผู้มารายงานตัวทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย และใช้วิธีการเดินขึ้นไปยังห้องประชุมแทนการใช้ลิฟโดยสาร

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า การรายงานตัวผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference เป็นเสมือนทำการคัดเลือกในห้องประชุมเดียวกัน ถึงแม้ผู้มารายงานตัวได้จะเดินทางไปรายงานตัวในสถานที่ต่างๆ ถึง 55 แห่ง ได้แก่ ห้องประชุม 7 กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอีก 54 จังหวัด แต่ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้ารับการคัดเลือกร่วมกัน ทำให้เกิดความโปร่งใสในการเลือกหน่วยงานที่จะบรรจุ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบราชการ และช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้มารายงานตัว ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้เกษตรจังหวัดทั้ง 54 จังหวัด ควบคุมดูแลการรายงานตัวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วย

สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการที่มารายงานตัว  มีจำนวนทั้งสิ้น 253 ราย  โดยแบ่งเป็นพื้นที่ทั่วไป จำนวน 250 ราย และพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 3 ราย ซึ่งได้ลงทะเบียนไปรายงานตัว ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด จำนวน 54 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น จันทบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี น่าน บุรีรัมย์ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พังงา พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ร้อยเอ็ด ระนอง ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สมุทรสาคร สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ หนองคาย อ่างทอง อุดรธานี อุตรดิตถ์ และจังหวัดอุบลราชธานี


กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร : ข่าว, พฤษภาคม 2563

กองการเจ้าหน้าที่ : ข้อมูล