ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ ข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 134 – 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ครั้งที่ 3/2563 ได้ดำเนินการจัดประชุมให้เป็นไปตามมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งภายในห้องประชุม ได้จัดสถานที่ให้มีระยะห่างกัน 1-2 เมตร และผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยเข้าร่วมประชุมด้วย