💉 โรงพยาบาลราชวิถีพร้อมให้บริการ “เจาะเลือดล่วงหน้า” ก่อนวันนัดพบแพทย์ สำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร 🩸

🔬โดยสามารถเจาะเลือดล่วงหน้าได้ 1 สัปดาห์ ก่อนวันนัดพบแพทย์