‘ส.ส.อนุสรี’มอบอาหารเครื่องดื่มและหน้ากากอนามัยแก่สมาคมคนตาบอด รวมใจสู้ภัยโควิด

‘อนุสรี ทับสุวรรณ’โฆษกคณะกรรมาธิการการแรงงาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พบปะเยี่ยมเยี่ยนสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อมอบอาหาร เครื่องดื่ม และหน้ากากอนามัยแก่ผู้พิการทางสายตา เป็นขวัญและกำลังใจในการร่วมกันต่อสู้และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ โฆษกคณะกรรมาธิการการแรงงาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในนาม “กลุ่มอนุสรีรวมใจให้กัน” ร่วมมอบอาหาร เครื่องดื่ม และหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้พิการทางสายตา โดยมี นายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผู้อำนวยการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปให้แก่ผู้พิการทางสายตาของสมาคมฯ ซึ่งประกอบด้วย อาหารและน้ำดื่มจำนวน 300 ชุด หน้ากากอนามัย จำนวน 200 ชิ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้พิการทางสายตาในการร่วมกันต่อสู้และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ซอยบุญอยู่ ถนนอโศก – ดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร


กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพ

ชนินทร เพ็ชรทับ ข่าว

7 พฤษภาคม 2563