กรุงเทพประกันชีวิต ยกระดับการขายประกันด้วยระบบเสนอขายกรมธรรม์ผ่านแอป เพิ่มปลอดภัยจากโควิด-19

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ บีแอลเอ พัฒนาระบบบีแอลเอ สมาร์ท แอปพลิเคชัน การทำประกันภัยด้วยระบบเสียง (BLA Smart Application : Online Voice Confirmation) ที่ตัวแทนประกันชีวิตสามารถเสนอขายกรมธรรม์ผ่าน ระบบสมาร์ทแอปพลิเคชันของบริษัท ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความปลอดภัย เพิ่มความอุ่นใจ มอบความสะดวกสบายในการทำประกันได้ทุกที่ทุกเวลา รวมทั้งระบบง่ายต่อการใช้งานตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้ายุคปัจจุบัน และสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น

.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า “เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เดือนเมษายน2563 นี้ กรุงเทพประกันชีวิตจึงได้พัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยให้ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินของบริษัท สามารถทำการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ผ่านระบบดิจิทัลบนระบบปฏิบัติการของกรุงเทพประกันชีวิต ด้วยระบบบีแอลเอ สมาร์ท แอปพลิเคชัน การทำประกันภัยด้วยระบบเสียง (BLA Smart Application : Online Voice Confirmation) ซึ่งเป็นการขายประกันภัยเฉพาะกิจในช่วงนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีความต้องการทำประกัน ซึ่งรวมถึงประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง ประกันสะสมทรัพย์ ประกันชีวิตประเภทมีเงินปันผล

“ระบบดิจิทัล บีแอลเอ สมาร์ท แอปพลิเคชัน การทำประกันภัยด้วยระบบเสียง (BLA Smart Application : Online Voice Confirmation) จะครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการนำเสนอความคุ้มครอง การยืนยันทำประกันภัย การส่งเอกสารเพื่อทำประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัย และการรับความคุ้มครองผ่านทาง SMS หรือ E-mail โดยลูกค้าเพียงยืนยันตกลงการทำประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ และส่งเอกสารทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยรักษาระยะห่างทางสังคม (social distancing) ลดการเดินทางออกจากบ้านและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด รวมถึงการติดโรคโควิด-19 ในช่วงวิกฤตนี้ได้ ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้กรุงเทพประกันชีวิตมั่นใจว่า จะเพิ่มความสะดวก ปลอดภัย และใช้งานง่าย สำหรับตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน รวมถึงสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ขอเอาประกันอีกด้วย”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 02 777 8888 (ตลอด 24 ชั่วโมง) Line @BangkokLife หรืออีเมล CSC@bangkoklife.com ด้วยความปรารถนาดีจากกรุงเทพประกันชีวิต #สู้ไปด้วยกัน #StaySafe #FightTogether