พิธีไหว้ศาลสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีไหว้ศาลสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย ศาลพระภูมิ ศาลท้าวเวสสุวรรณ ศาลตา-ยาย และองค์พระพิรุณทรงนาค เพื่อความเป็นสิริมงคลในการประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์