รมช.ประภัตร พร้อมด้วย รมช.วีระศักดิ์ หารือการจัดตั้ง Feed Center

วันที่ 6 พ.ค. 63 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บริษัท เอี่ยมธงชัยอุตสาหกรรม จำกัด โดยมี นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายอิทธิพล เผ่าไพศาล ผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่เพื่อหารือการจัดตั้ง Feed Center สำหรับผลิตอาหารสัตว์ผสมครบส่วน (TMR) ให้บริการแก่เกษตรกรที่ประสบปัญหาพืชอาหารสัตว์ไม่เพียงพอ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ภัยแล้ง และสนับสนุนเกษตรกรเลี้ยงโคขุนตามโครงการเกษตรสร้างชาติ ณ บริษัท เอี่ยมธงชัย จำกัด อำเภอปักธงชัย จ.นครราชสีมา