ก.แรงงาน พร้อมผลิตช่างฝีมือ จบโควิด-19 ลุยฝึกเต็มอัตรา

ก.แรงงาน จับมือเอกชน เทรนช่างก่อสร้าง เปิดโปรแกรมฝึก 16 จังหวัด ลุยฝึกหลังจบโควิด-19 รองรับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้างและเศรษฐกิจของประเทศ

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กพร. กระทรวงแรงงาน ใช้แนวทางประชารัฐสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ในการผลิตช่างฝีมือป้อนสู่ตลาดแรงงาน โดยเฉพาะสาขาที่ขาดแคลนแรงงานฝีมืออย่างเช่น ช่างก่อสร้าง ซึ่งกพร.ได้ร่วมกับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2543 ในการยกระดับมาตรฐานช่างก่อสร้างให้มีความรู้ มีทักษะงานช่าง สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ

นายธวัช กล่าวต่อไปว่าสำหรับในปี 2562 ทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันจัดฝึกอบรมสาขาช่างก่อสร้าง เช่น การเทพื้นคอนกรีตวางบนดิน การก่ออิฐฉาบปูน การทำคอนกรีตเสริมเหล็ก การปูกระเบื้อง และก่อสร้างสาธารณประโยชน์ให้แก่สังคมและชุมชน (ศาลาชุมชน วัด โรงเรียน เรือนจำ) ในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่จังหวัด น่าน ลำพูน เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ พิษณุโลก ระนอง นครพนม นครราชสีมา เพชรบุรี และสุพรรณบุรี มีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น 452 คน โดยบริษัทให้การสนับสนุนปูนซีเมนต์ จำนวน 100 ตัน เป็นวัสดุในการฝึกอบรม

“จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้แรงงานถูกเลิกจ้างหรือว่างงานเป็นจำนวนมาก กพร. จึงขยายแผนการฝึกอบรมในปี 2563 มากขึ้นเป็น 16 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน น่าน เชียงใหม่ ตาก นครพนม ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ นครราชสีมา กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี ชุมพร ระนอง ตรัง และสงขลา แผนการฝึกอบรมจะดำเนินหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 คลี่คลายลงแล้ว เน้นฝึกอบรมหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของพื้นที่และทำงานได้จริง ตั้งเป้าผลิตช่างฝีมือป้อนสู่คืนตลาดแรงงานได้เป็นจำนวนมาก รองรับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้างและเศรษฐกิจของประเทศ จึงเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานในสังกัดกพร.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั้ง 16 แห่งข้างต้น สอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือ กองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 02 245 4035” อธิบดีกพร. กล่าว