กคช. ร่วมกับสมาคมสตรีนักธุรกิจฯ แจกอาหารกล่องให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนร่มเกล้าต้านภัย COVID-19

การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (BPW-BANGKOK หรือ สธวท – กรุงเทพฯ) จัดทำโครงการ “อิ่มท้อง อิ่มใจ ต้านภัย COVID-19” โดยมี นายวิญญา สิงห์อินทร์ รักษาการผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (คนที่ 3 จากขวา) ดร.ณฤดี เคียงศิริ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (คนที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การเคหะแห่งชาติ รวมทั้งกรรมการ สธวท-กรุงเทพฯ ร่วมแจกอาหารกล่องให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชน ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง จำนวน 500 กล่อง เพื่อช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 รวมถึงผู้ที่ตกงาน เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติและสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (BPW-BANGKOK) มีเป้าหมายแจกอาหารกล่องให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ จำนวน 3,300 กล่อง ตั้งแต่วันที่ 2 – 8 พฤษภาคม 2563 โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 4 พื้นที่ ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง โครงการบ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า 2 โครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า และโครงการบ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน 52 สำหรับการแจกอาหารกล่องในพื้นที่อื่นๆ การเคหะแห่งชาติจะเร่งให้ความช่วยเหลือกระจายไปยังชุมชนต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลทั่วประเทศ