จังหวัดนนทบุรี มีคำสั่งผ่อนปรนการปิดสถานดูแลผู้สูงอายุ โดยให้ปิดเฉพาะสถานบริการแบบไปเช้าเย็นกลับ

🔴จังหวัดนนทบุรีมีคำสั่งผ่อนปรนการปิดสถานดูแลผู้สูงอายุโดยให้ปิดเฉพาะสถานบริการแบบไปเช้าเย็นกลับ ทั้งนี้ สถานดูผู้สูงอายุจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

#​ศูนย์​ข้อมูล​Covid-19​ นนทบุรี​