อธิบดีเข้มแข็ง แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง พร้อมเปิดให้บริการเกษตรกร ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พ.ค. 63

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอต่างๆ พร้อมรับฟังปัญหาการปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งได้สั่งการตามที่ท่านเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้บริการเกษตรกร ทุกสำนักงานเกษตรอำเภอในการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่วันนี้ – 15 พ.ค. 2563
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่ได้มีโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน ที่ได้รับ ผลกระทบจากการสถานการณ์ โดยจ่ายช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ พ.ค. – ก.ค. 63 มีเป้าหมาย เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง

ซึ่งขณะนี้ ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดส่งรายชื่อให้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประมาณ 6 ล้านราย และยังมีเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล อีกจำนวนกว่า 1.57 ล้านราย และเปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนมาก่อน ภายใน 15 พฤษภาคม 2563 นี้ ทำให้มีเกษตรกรเดินทางมาสำนักงานเกษตรอำเภอเป็นจำนวนมาก

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้สั่งการให้มีการเปิดให้บริการเกษตรกร ทุกวันไม่เว้นวันหยุด เพื่อลดความหนาแน่น และลดความแออัด ในช่วงเวลาที่เกษตรกรต้องการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ยังเป็นไปตามเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร เท่านั้น คือ หลังจากปลูกพืชแล้ว 15 วัน นำหลักฐาน พร้อมแบบฟอร์ม โดยสามารถขอได้จาก อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หรือ ผู้นำชุมชน มายื่นได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก ทั้งนี้ ขอให้แจ้งข้อมูลจริงกับเจ้าหน้าที่ หากตรวจสอบพบการแจ้งข้อมูลเท็จ ท่านอาจมีโทษตามกฎหมาย ได้