สสจ.นนทบุรี ออกปฏิบัติการค้นหาเชิงรุก COVID-19 : Active case finding โดยวิธีการตรวจโดยใช้น้ำลาย (Deep throat saliva)

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 สสจ.นนทบุรี ออกปฏิบัติการค้นหาเชิงรุก COVID-19 : Active case finding โดยวิธีการตรวจโดยใช้น้ำลาย (Deep throat saliva) #วินรถสองแถว 3 กลุ่ม
– กลุ่มที่ 1 มาสด้า ท่าน้ำนนท์
– กลุ่มที่ 2 บางศรีเมือง
– กลุ่มที่ 3 ใต้ทางด่วน

*** วิธีการตรวจโดยใช้น้ำลาย เป็นการตรวจที่ กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสถาบันบำราศนราดูร ได้ร่วมกันพัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในน้ำลาย ซึ่งวิธีการตรวจดังกล่าวโรงพยาบาลรามาธิบดีได้ทำการวิจัยพบว่าได้ผลแม่นยำ มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับวิธีการตรวจจากสารคัดหลั่งจากจมูกและคอ หรือวิธีการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR)***