กรมทรัพย์สินทางปัญญา เชิญชวนประกวดภาพถ่าย ชิงรางวัลกว่า 200,000 บาท

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวถึงกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายเนื่องในโอกาส “วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก” (World IP Day) ประจำปี 2563 ซึ่งนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้แถลงเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมา ว่าขณะนี้ได้เริ่มเปิดรับสมัครแล้ว จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ไม่ว่าจะเป็นนักถ่ายภาพมืออาชีพ มือสมัครเล่น หรือประชาชนทั่วไป ให้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย DIP Photo Contest 2020 ภายใต้แนวคิด “ทรัพย์สินทางปัญญา…เพื่อโลกสีเขียว : Innovate for a Green Future”

แนวคิดดังกล่าวเป็นสิ่งที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) กำหนดขึ้นในปีนี้ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ไม่ได้เน้นเฉพาะการตอบสนองความสะดวกสบายหรือความต้องการทางวัตถุเท่านั้น ส่วนรูปแบบการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมด้วยหน่วยงานผู้ร่วมจัดกิจกรรม ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรป โดยโครงการ ARISE+ IPR และ IP Key Southeast Asia และองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) ได้ร่วมกันกำหนดขึ้น โดยต้องการให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้สะท้อนมุมมองการสร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวผ่านเลนส์กล้อง อีกทั้งเป็นการปรับรูปแบบของกิจกรรมวันทรัพย์สินทางปัญญาโลกให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษามาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) ไว้ด้วย

รางวัลที่ผู้ชนะการประกวดและผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับมีทั้งส่วนที่เป็นเงินสด กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ และของรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท อีกทั้งจะได้รับประกาศนียบัตรและมีโอกาสที่จะเผยแพร่ผลงานของตนทางสื่อต่างๆ ด้วย

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทาง www.dipphotocontest2020.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนันท์นภัส ตรีโพลา 085-661-4626 หรือ Facebook Page: DIP Photo Contest 2020