รอง นพ.สสจ. และสสอ.ปากเกร็ด ลงเยี่ยมโรงพยาบาลปากเกร็ด 1

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รอง นพ.สสจ. และสสอ.ปากเกร็ด ลงเยี่ยมโรงพยาบาลปากเกร็ด1 เพื่อดูการจัดบริการด้านหน้า การเว้นระยะห่าง และคลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ARI clinic) พบว่ามีความพร้อมและดำเนินการตามแนวทางได้อย่างดี