พิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2561 ยกย่ององค์กรสวัสดิการชุมชนที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น

พิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2561 ยกย่ององค์กรสวัสดิการชุมชนที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “พลวัตสิทธิชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม” โดย นายเดโช ไชยทัพ ผู้ได้รับรางวัล “สันติประชาธรรม” แห่งปี 2561 วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย