กรมควบคุมโรค รับมอบชุดพีวีซีป้องกันการติดเชื้อ สำหรับบุคลากร ทางการแพทย์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้บริหารกรมควบคุมโรค รับมอบชุดพีวีซีป้องกัน การติดเชื้อ (PPE) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 300 ชุด มูลค่ารวม 75,000 บาท เพื่อช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมีความปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และสามารถปฏิบัติภารกิจครั้งสำคัญนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยมีนายฮิโรอากิ ซาโนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบ…..


ข้อมูลจาก : สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563