กปน. สานต่อโครงการ “รักษ์ป่าต้นน้ำฯ” และพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวจังหวัดน่าน ปีที่ 2

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นำคณะผู้บริหาร พนักงาน กปน. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนจังหวัดน่าน ปลูกต้นไม้ จำนวน 15,999 ต้น และหญ้าแฝก จำนวน 99,999 ต้น ในโครงการ “กปน. รักษ์ป่าต้นน้ำ ตามรอยพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในจังหวัดน่าน เพื่อสนองพระราชปณิธานในด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และทรัพยากรธรรมชาติ ณ บริเวณป่าต้นน้ำน่าน บ้านน้ำยาว อำเภอปัว จังหวัดน่าน พร้อมมอบระบบประปาหมู่บ้านสำหรับชุมชนบ้านทุ่งกลาง ให้มีน้ำสะอาดใช้อุปโภคบริโภคในปริมาณและแรงดันที่เพียงพอ