NIA หาสุดยอดไอเดีย New Farming Model 2030 พลิกโฉมฟาร์มเกษตรของไทย

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(NIA) โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร หรือ ABC center   เดินหน้าการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรสำหรับโลกธุรกิจเกษตรยุคใหม่ ด้วยการแสวงหาและวิเคราะห์ปัญหาด้านการเกษตรเพื่อจุดประกายไอเดียแนวคิดให้กับกลุ่มนักนวัตกรด้านการเกษตรรุ่นใหม่ หรือ AgSeed Forum episode 1 : New Farming Model สนับสนุนการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร โดยเปิดให้ผู้สนใจทุกสาขาอาชีพที่มีไอเดีย มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ แต่เป็นจริงได้   มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการเกษตรไทยให้ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม  มาร่วมสร้างฝันให้เป็นจริง  ผ่านการแข่งขันประกวดไอเดีย “New Farming Model 2030”

เพราะปัจจุบันโลกการเกษตรเปลี่ยนแปลงไปมาก ที่จีนมีโมเดลปลูกข้าวในทะเลทราย อิสราเอลมีระบบให้น้ำไม่พึ่งพาชลประทาน  สิงคโปร์มีฟาร์มออแกนิครูปแบบใหม่ปลูกผักแนวดิ่งแบบครบวงจร  แล้วในปี 2030จะคาดการณ์ได้หรือไม่ว่าการเกษตรโลกในยุคนั้นจะเป็นอย่างไร และภาคการเกษตรของไทยจะพัฒนาไปในแนวทางไหน ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทย หนึ่งในประเทศที่มีพื้นที่เหมาะสมกับการทำการเกษตรมากที่สุด จะลุกขึ้นมาแปลงเปลี่ยนภาคการเกษตร

ทั้งนี้ New Farming Model  คือ การจัดการฟาร์มแบบใหม่ ที่เกิดจากแรงบันดาลใจและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทำเกษตรแบบเดิมที่ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาการทำเกษตรที่ขาดแคลนพื้นที่และมีจำกัด สภาพดินเสื่อมโทรมจากการใช้สารเคมีเป็นระยะเวลานาน การพึ่งพาสภาพภูมิอากาศที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ รวมทั้ง ผลผลิตมีคุณภาพต่ำ และไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งเพาะปลูกได้ มาสู่รูปแบบการจัดการฟาร์มแบบใหม่ที่มีความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีและธุรกิจและเป็นจริงได้สำหรับภาคการเกษตรในปี 2030

NIA โดย ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร จึงจัดงานสัมมนา “New Farming Model 2030 – What is in? What is out?” ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ Ananda Campus (ชั้น11) FYI Center  เพื่อหาสุดยอดไอเดีย New Farming Model 2030 จากผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายที่จะมา  pitching ไอเดียการพลิกโฉมฟาร์มเกษตรของประเทศไทย และช่วงการเสวนาจะได้พบกับวิทยากรนักปฏิบัติในวงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร อาทิ คุณโอฬาร วีระนนท์ CEO and Co-founder, Durian Corporation  คุณวีระศักดิ์ สุระเรืองชัย หัวหน้ากลุ่มวิจัย, Freak Lab มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี  คุณอุกฤษ อุณหเลขกะ Co-founder, Ricult  และ คุณมณฑา ไก่หิรัญ ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม ABC Center  โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรี ผ่าน Zipevent ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป https://www.zipeventapp.com/e/WHAT-IS-IN-WHAT-IS-OUT หรือสอบถามที่ abc.center@nia.or.th หรือ agseedbyabc@gmail.com