“The Power of Local Economy : รวมพลังธุรกิจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (นางกุลณี อิศดิศัย) เป็นประธานเปิดงาน “The Power of Local Economy : รวมพลังธุรกิจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ณ ฮอลล์ 4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561