กคช.โชว์แบบบ้าน Knock Down ผู้มีรายได้น้อย พร้อมเปิดจองที่อยู่อาศัยและแสดงผลงานวิชาการในงาน Thailand Social Expo

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ร่วมจัดแสดงผลงานวิชาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในงานมหกรรม “Thailand Social Expo 2018” ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2561 จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ร่วมด้วย พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และคณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ ร่วมเป็นเกียรติในงาน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ Hall 5 – 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า จากการที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดจัดงานมหกรรม Thailand Social Expo 2018 ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2561 ณ Hall 5 – 8
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อแสดงศักยภาพ ผลงานด้านสังคม นวัตกรรม เทคโนโลยีและการประชุมวิชาการด้านสังคมของไทยและอาเซียน ภายใต้แนวคิด “Moving towards brighter future with stronger people” โดยมีรูปแบบการจัดงานประกอบด้วย การประชุมวิชาการ การแสดงผลงานนวัตกรรม ผลิตผลด้านสังคม และการแสดงศักยภาพความสามารถ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ การเคหะแห่งชาติในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมจัดแสดงผลงานภายใต้แนวคิด “NHA CITY การเคหะฯ ลดความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัย” ชูจุดเด่นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางสังคม โดยพื้นที่การจัดงานของการเคหะแห่งชาติตั้งอยู่บริเวณบูธที่ 2 Hall 5 ซึ่งภายในบูธนิทรรศการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 โซน ได้แก่

โซนตลาดวิชาการ จัดแสดงนิทรรศการเรื่องโครงการจัดทำบ้านประกอบสำเร็จ (Knock Down) เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชน, โครงการเคหะประชารัฐร่วมทุน, งานฟื้นฟูเมืองและจัดรูปที่ดิน, ระบบภูมิสารสนเทศที่อยู่อาศัย GIS), Smart Growth ต้นแบบ “เมืองเขียวที่ชาญฉลาด”, แนวทางการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของภาครัฐโดยใช้เกณฑ์ Eco-village, การแสดงแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM : Building Information Modeling), ดัชนีเศรษฐกิจชุมชน และศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมด้านการบริหารจัดการที่ดี โครงการบ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า)

โซนตลาดที่อยู่อาศัย ให้บริการจองที่อยู่อาศัยแบบ One Stop Service, นิทรรศการแบบบ้าน “โครงการบ้านผู้สูงอายุ” และโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง

โซนตลาดการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย โดยมีหน่วยงานภาคีมาร่วมให้บริการสินเชื่อและให้ความรู้ด้านการเงิน ประกอบด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์, บริษัท ทิพยประกันภัย และกองทุนการออมแห่งชาติ

และโซนตลาดเคหะประชารัฐ นำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมาแจกจ่ายให้กับผู้เข้าชมงาน และจำหน่ายสินค้าจากเครือข่ายชุมชนของการเคหะแห่งชาติ

สำหรับไฮไลท์ของการเข้าร่วมจัดแสดงงานของการเคหะแห่งชาติในครั้งนี้ คือ นิทรรศการเรื่องโครงการจัดทำบ้านประกอบสำเร็จ (Knock Down) เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชน เนื่องจากรัฐบาลต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ ซึ่งมีสภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรมและไม่สามารถอยู่อาศัยต่อไปได้ การเคหะแห่งชาติจึงได้จัดทำแบบบ้าน Knock Down ไว้เป็นทางเลือกให้กับภาคเอกชนที่มีความประสงค์จะเลือกแบบบ้านบริจาคให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับการคัดกรองจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งการเคหะแห่งชาติออกแบบบ้าน Knock Down ไว้ทั้งหมด 6 แบบ เหมาะกับขนาดครัวเรือน (S – M – L) สามารถอยู่ร่วมกันได้ทุกเพศทุกวัย (Universal Design) ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปตามขนาดพิกัดวัสดุก่อสร้าง (Modular System) ที่แข็งแรง ปลอดภัย อยู่สบายและลดการใช้พลังงาน มีขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 20.5, 28 และ 31.5 ตารางเมตร ค่าวัสดุก่อสร้างอยู่ระหว่าง 100,000 – 200,000 บาท ขึ้นอยู่กับพื้นที่ก่อสร้าง และไม่รวมฐานรากและค่าแรงงาน อีกทั้งสมาคมท่อน้ำเหล็กยังได้ร่วมออกแบบบ้าน Knock Down จำนวน 4 แบบ ไว้เป็นทางเลือกเพิ่มเติมอีกด้วย ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้นำบ้านตัวอย่างที่ประกอบสำเร็จแล้วมาจัดแสดงในโซนตลาดวิชาการ มีขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 20.5 ตารางเมตร ประกอบด้วย 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ค่าวัสดุก่อสร้างประมาณ 100,000 บาท

นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติยังได้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับผู้ซื้อโครงการบ้านเคหะประชารัฐและโครงการเคหะชุมชนภายในงานนี้ตั้งอยู่ในโซนตลาดที่อยู่อาศัย โดยคัดสรรโครงการที่อยู่อาศัยมาให้ประชาชนได้จับจอง 39 โครงการทั่วประเทศ ทั้งรูปแบบอาคารชุด และบ้านเดี่ยวในหลากหลายทำเล ราคาเริ่มต้น 250,000 บาท สูงสุด 420,000 บาท เช่น ร่มเกล้า ออเงิน ศาลายา พุทธมณฑล แพรกษา เศรษฐกิจ 1-2 สมุทรปราการ สมุทรสาคร จันทบุรีปราจีนบุรี สระบุรี ศรีสะเกษ และอุตรดิตถ์ คุณสมบัติของผู้จอง เช่น มีสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะแล้ว มีรายได้ไม่เกิน 40,000 บาทต่อเดือน เป็นต้น สามารถขอสินเชื่อจากธนาคารคารสงเคราะห์และธนาคารออมสินกู้ได้สูงสุด 100 % ผ่อนสบายๆ เริ่มต้น 1,300 บาทต่อเดือน วางเงินจองเพียง 3,000 บาท พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ลงทะเบียนสำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยผ่านแอพพลิเคชั่น “คนไทยมีบ้าน : Home for All” จะได้รับฟรีมุ้งลวด เหล็กดัด และฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ทุกโครงการ

ดร.ธัชพล ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากการจัดแสดงนิทรรศการและการจองที่อยู่อาศัยแล้ว การเคหะแห่งชาติยังได้จัดการสัมมนาวิชาการ 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องแรก การดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมในภาค
ที่อยู่อาศัย มุ่งสู่
NHA 4.0 โดย ผศ.ดร.พัฒนะ  รักความสุข คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากร ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมฟินิกซ์ 4 เรื่องที่สอง กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชนและกลุ่มจิตอาสาร่วมพัฒนา : กรณีศึกษาเคหะชุมชนห้วยขวางและเคหะชุมชนรามอินทรา โดย นางวิมล  บ้านพวณ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยและเลขานุการ Cluster กลุ่มวัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย และอาจารย์จักราวุธ  ศรีสิงห์  Senior Instructors Success together Group เป็นวิทยากร ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมฟินิกซ์ 6