หนุน SME คลัสเตอร์มะพร้าวในงาน TI Expo 2018

วันที่ 2 ส.ค.61 นายสุวรรณชัย  โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) นายวชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สสว. ร่วมด้วยนางนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และนางอรวรรณ แก้วประกายแสงกูล  ที่ปรึกษาสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมเครือข่าย SME ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าวที่เข้าร่วมงาน Thailand Industry Expo 2018(TI Expo2018) ณ บูธสถาบันอาหาร อาคารชาเลนเจอร์  อิมแพ็ค เมืองทองธานี

โดยมีตัวแทนเครือข่ายจากกลุ่มคลัสเตอร์ Best Coconut (สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี) กลุ่มคลัสเตอร์พร้าวหอมสามพราน (นครปฐม) และกลุ่มคลัสเตอร์ Coco Inter Prachin (ปราจีนบุรี) นำสินค้ามาจัดแสดงและจำหน่าย เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าวและกล้วย ซึ่งสถาบันอาหารได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)ให้ดำเนินการ

……………………………………………………………..