กรมการท่องเที่ยวเปิดยื่นคำขอคืนหลักประกันผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ตามมาตรการเยียวยาผลกระทบ COVID-19

📢เปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

‼️ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะได้รับเงินประกันคืน ภายหลังราชกิจจานุเบกษามีผลใช้บังคับ

📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ตามพื้นที่รับผิดชอบ

……………………………………….