ยูยู ปรับปรุงระบบประปาโรงเรียน

นางธีรญา จำรัสวิชช์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ รับมอบงานปรับปรุงระบบน้ำประปา ในโครงการรักษ์ทุกหยด ลดน้ำสูญเสีย โดยมี นายวุฒิภัทร สิทธิดิษพร ผู้จัดการบริษัท ประปานครสวรรค์ จำกัด เป็นตัวแทนบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ยูยู ส่งมอบโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียนและคุณครู มีน้ำสะอาดใช้อย่างทั่วถึง และสามารถลดปริมาณน้ำสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการช่วยลดรายจ่ายค่าน้ำประปาของโรงเรียนได้ดียิ่งขึ้น