กคช.มอบเงินบริจาค 100,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายบัญชา บัญชาดิฐ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) ในฐานะผู้แทนการเคหะแห่งชาติ มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้กับนายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย (ลำดับที่ 5 จากซ้าย) เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน – เซน้ำน้อย ซึ่งกักเก็บน้ำพังทลาย ทำให้น้ำไหลทะลักท่วมบ้านเรือนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก รวมทั้งผู้คนในท้องถิ่นกว่า 6,000 คน ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ณ เมืองสหนามไซ แขวงอัตระปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติจะเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยในชุมชนที่อยู่ในความดูแลกว่า 680 แห่ง ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าว และการเคหะแห่งชาติจะรวบรวมนำไปมอบให้กับสถานเอกอัครรัฐฑูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกครั้ง