รองอธิบดีกรม สบส.พบ เม จีระนันท์ ร่วมรับฟังปัญหา คลายทุกข์จากพิษศัลยกรรม

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดี กรม สบส.รับเรื่องร้องเรียนจากนางสาวจีระนันท์ กิจประสาน กรณี ที่นางสาวจีระนันท์ได้รับความเสียหายจากการศัลยรรมในต่างประเทศ และเมื่อเดินทางกลับมารักษากับสถานพยาบาลในประเทศไทยพบว่ามีการนำแพทย์จากต่างประเทศมาให้บริการต่อ ซึ่งกรม สบส.มิได้นิ่งนอนใจต่อกรณีดังกล่าว ได้ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานพยาบาลดังกล่าวในเบื้องต้นแล้ว และจากการได้รับข้อมูลเพิ่มเติมในวันนี้จะมีการขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไป

ทั้งนี้ นายแพทย์ธงชัย ได้ฝากคำแนะนำให้ประชาชนควรเลือกรับบริการจากสถานพยาบาลภายในประเทศซึ่งมีคุณภาพ และมาตรฐานไม่ด้อยกว่าต่างประเทศ รวมถึงมีกฎหมายพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541  ควบคุม กำกับ ดูแล มาตรฐานของสถานพยาบาล ทั้งด้านสถานที่ บุคลากร และการบริการ เพื่อคุ้มครองประชาชน จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการในด้านระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และเป็นธรรม  โดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการไปรับบริการถึงต่างประเทศแต่อย่างใด