“กรมฝนหลวงฯ!! จัดกิจกรรมปลูกป่าและไม้ยืนต้น ภายใต้โครงการ “ปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสานศาสตร์พระราชา!!

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายสรุสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในกิจกรรมปลูกป่าและไม้ยืนต้น ภายใต้โครงการ “ปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสานศาสตร์พระราชา”ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” ณ พื้นที่สถานปฏิบัติธรรมตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ได้แก่ ผู้แทนกองทัพ หน่วยงานทางปกครองส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านไร่ นักเรียน นักศึกษา วัด ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมสืบสานศาสตร์พระราชาฟื้นฟูป่า การสร้างจิตสำนึก เพื่อช่วยสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศที่จะเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงให้มีโอกาสสำเร็จมากขึ้น ซึ่งภายในกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมประมาณ 500 คน ปลูกต้นไม้ 2,967 ต้น ในพื้นที่ปลูก 14 ไร่ โดยกล้าไม้ที่นำมาปลูกได้แก่ มะค่าโมง, รวงผึ่ง และพะยูง

จากนั้น เวลา 14.30 น. ร่วมกิจกรรมการปั้นเมล็ดพันธุ์ภายในมณฑลทหารบกที่ 31 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง จ. นครสวรรค์ กับมณฑลทหารบกที่ 31 โดย พล.ต. สุพจน์ บูรณจารี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรม สำหรับเมล็ดพันธุ์ที่นำมาปั้น ได้แก่ ไม้แดง สาธร สีเสียด และสมอ ซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ ทั้งนี้ เมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการปั้น กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะนำไปโปรยในอากาศหลังจากที่ปฏิบัติการฝนหลวงเสร็จในแต่ละภารกิจ โดยจะทำการโปรยบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติและจุดที่ได้รับการประสานจากหน่วยงานอุทยานในแต่ละพื้นที่ เพื่อที่จะเป็นการเพิ่มป่าและฟื้นฟูพื้นที่ป่าในแหล่งอุทานยาน เพื่อช่วยสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศที่จะเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงให้มีโอกาสสำเร็จมากขึ้น!!