กคช.จัดแสดงผลงานวิชาการและเปิดจองที่อยู่อาศัยในงานมหกรรม Thailand Social Expo 2018

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดแถลงข่าวการจัดมหกรรม Thailand Social Expo 2018 โดยมี นายบัญชา  บัญชาดิฐ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมแถลงข่าวถึงการจัดแสดงผลงาน NHA CITY การเคหะฯ ลดความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัย” ในงานมหกรรมดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เขตสะพานขาว กรุงเทพฯ

นายบัญชา  บัญชาดิฐ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า จากการที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กำหนดจัดงานมหกรรม Thailand Social Expo 2018 ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2561 ณ Hall 5 – 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อแสดงศักยภาพ ผลงานด้านสังคม นวัตกรรม เทคโนโลยีและการประชุมวิชาการด้านสังคมของไทยและอาเซียน ภายใต้แนวคิด “Moving towards brighter future with stronger people” โดยมีรูปแบบการจัดงานประกอบด้วย การประชุมวิชาการ การแสดงผลงานนวัตกรรม ผลิตผลด้านสังคม และการแสดงศักยภาพความสามารถ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ การเคหะแห่งชาติในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมจัดแสดงผลงานภายใต้แนวคิด “NHA CITY การเคหะฯ ลดความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัย” โดยพื้นที่การจัดงานของการเคหะแห่งชาติตั้งอยู่บริเวณบูธที่ 2 Hall 5 แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 โซน ได้แก่ โซนตลาดวิชาการ โซนตลาดที่อยู่อาศัย โซนตลาดการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย และโซนตลาดเคหะประชารัฐ

 

สำหรับโครงการที่เป็นผลงานเด่นๆ ที่นำไปจัดแสดงในงานนี้ ได้แก่ โครงการจัดทำบ้านประกอบสำเร็จ (Knock Down) เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชน เนื่องจากรัฐบาลต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย
ทั่วประเทศ ซึ่งมีสภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรมและไม่สามารถอยู่อาศัยต่อไปได้ การเคหะแห่งชาติจึงได้จัดทำแบบบ้าน Knock Down ไว้เป็นทางเลือกให้กับภาคเอกชนที่มีความประสงค์จะเลือกแบบบ้านบริจาคให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับการคัดกรองจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งการเคหะแห่งชาติออกแบบบ้าน Knock Down ไว้ทั้งหมด 4 แบบ เหมาะกับขนาดครัวเรือน (S – M – L) สามารถอยู่ร่วมกันได้ทุกเพศทุกวัย (Universal Design) ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปตามขนาดพิกัดวัสดุก่อสร้าง (Modular System) ที่แข็งแรง ปลอดภัย อยู่สบายและลดการใช้พลังงาน มีขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 20.5, 28 และ 31.5 ตารางเมตร ค่าวัสดุก่อสร้างอยู่ระหว่าง 100,000 – 200,000 บาท ขึ้นอยู่กับพื้นที่ก่อสร้าง และไม่รวมฐานรากและค่าแรงงาน อีกทั้งสมาคมท่อน้ำเหล็กยังได้ร่วมออกแบบบ้าน Knock Down จำนวน 4 แบบ ไว้เป็นทางเลือกเพิ่มเติมอีกด้วย ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้นำบ้านตัวอย่างที่ประกอบสำเร็จแล้วมาจัดแสดงในโซนตลาดวิชาการ มีขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 20.5 ตารางเมตร ประกอบด้วย 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ค่าวัสดุก่อสร้างประมาณ 100,000 บาท

นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติยังให้บริการจองที่อยู่อาศัยแบบ One Stop Service โดยเปิดให้ประชาชนจองโครงการบ้านเคหะประชารัฐและโครงการเคหะชุมชนภายในงานนี้ จำนวน 39 โครงการทั่วประเทศ ทั้งรูปแบบอาคารชุด และบ้านเดี่ยวในหลากหลายทำเล ราคาเริ่มต้น 250,000 บาท สูงสุด 420,000 บาท คุณสมบัติของผู้จอง เช่น มีสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะแล้ว มีรายได้ไม่เกิน 40,000 บาทต่อเดือน เป็นต้น สามารถขอสินเชื่อจากธนาคาร
อาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสินกู้ได้สูงสุด 100 % ผ่อนสบายๆ เริ่มต้น 1,300 บาทต่อเดือน วางเงินจองเพียง 3,000 บาท พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ลงทะเบียนสำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยผ่านแอพพลิเคชั่น “คนไทยมีบ้าน : Home for All” จะได้รับฟรีมุ้งลวดเหล็กดัด และฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ทุกโครงการ

นายบัญชา ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากการจัดแสดงนิทรรศการและการจองที่อยู่อาศัยแล้ว การเคหะแห่งชาติยังได้จัดสัมมนาวิชาการ 2 เรื่อง ได้แก่ การดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมในภาคที่อยู่อาศัย มุ่งสู่ NHA 4.0 ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมฟินิกซ์ 4 และกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชนและกลุ่มจิตอาสาร่วมพัฒนา : กรณีศึกษาเคหะชุมชนห้วยขวางและเคหะชุมชนรามอินทรา ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมฟินิกซ์ 6 อีกด้วย