สธ.เผย โรงพยาบาลเกาะพะงัน มีบุคลากร เครื่องมือแพทย์ พร้อมดูแลชาวเกาะพะงันและนักท่องเที่ยว

กระทรวงสาธารณสุข เผยโรงพยาบาลเกาะพะงันมีบุคลากร เครื่องมือแพทย์ พร้อมดูแลประชาชนชาวเกาะพะงันและนักท่องเที่ยว รวมทั้งมีระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ ทั้งทางเรือ ทางอากาศ สำหรับผู้ป่วยทุกราย ทุกสิทธิ์การรักษา หากจำเป็นต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 11 ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข มีแผนพัฒนาโรงพยาบาลทุกแห่งให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะดูแลประชาชนในความรับผิดชอบ โดยในเขตสุขภาพที่ 11 มีหลายพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศระดับโลก เช่น เกาะสมุย เกาะเต่า เกาะพะงัน เป็นต้น  จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพทั้งในเรื่องบุคลากร เครื่องมือแพทย์ ให้สามารถดูแลประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพแบบไร้รอยต่อ ทั้งทางบก ทางเรือและทางอากาศ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

เช่น ที่เกาะพะงัน มีโรงพยาบาลเกาะพะงัน เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง อยู่ห่างจากตัวจังหวัด120 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรบุคลากร พร้อมเครื่องมือแพทย์เพียงพอ ที่จะดูแลประชาชนในพื้นที่รวมทั้งนักท่องเที่ยว  โดยมีแพทย์ทั่วไป 4 คน ทันตแพทย์ 3 คน 3คน เภสัชกร 3 คน พยาบาลเฉพาะทาง 10 คน พยาบาลวิชาชีพ 32คน สหวิชาชีพอื่นๆ 42คน รวมทั้งหมด 94 คน  สามารถให้บริการครอบคลุมทั้งงานรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน  ฝากครรภ์ ทำคลอดปกติ ผ่าตัดเล็ก การวางแผนครอบครัว เป็นต้น

สำหรับผู้ป่วยโรคซับซ้อนเกินศักยภาพของโรงพยาบาล  เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ ภาวะตั้งครรภ์ผิดปกติ เป็นต้น  จำเป็นต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  หรือผ่าตัด  ทุกราย ทุกสิทธิ์การรักษา ที่เข้ามารักษาผ่านการตรวจวินิจฉัยว่าต้องส่งรักษาต่อ จะมีระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพไปยังโรงพยาบาลเครือข่ายคือโรงพยาบาลเกาะสมุยและโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ผ่านศูนย์นเรนทรอ่าวไทย 1669 เพื่อขอใช้เรือสปีทโบ๊ท ส่วนในช่วงมรสุมเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม คลื่นลมแรงมาก จะประสานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ขอใช้เฮลิคอปเตอร์ เรือรบหลวง หรือเรือแบบเร็วลมพระยาเช่าเหมาลำ  โดยในปี 2560 ทำคลอดปกติ 134 ราย ผิดปกติ 2 ราย ส่งต่อโรงพยาบาลเกาะสมุย 41 ราย ส่วนปี 2561 ทำคลอดปกติไปแล้ว 89 ราย ผิดปกติ 1 ราย ส่งต่อโรงพยาบาลเกาะ
สมุย 37 ราย

ทั้งนี้  กระทรวงสาธารณสุขมีแผนที่จะสร้างอาคารผู้ป่วยนอกทดแทนอาคารหลังเก่า ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอาคารผู้ป่วยหลังเก่า  เพื่อรองรับการทำงานของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งจัดสรรแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้เกาะพะงัน  เพื่อให้การรักษาที่ครอบคลุมในโรคที่ซับซ้อนต่อไป