เศรษฐกิจ 360 องศา : ทำธุรกิจแบบไหนให้โดนใจผู้สูงอายุ โดย สายธาร อุทกนิมิตร

เมื่อประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสูงสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุถือได้ว่าเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่น่าจับตาและเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่น่าลงทุนเป็นอย่างยิ่ง หากมองไปข้างหน้าอีก 10 ปีจะมีผู้สูงอายุก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยหันมาดูและสุขภาพ ร่างกาย มีการเลือกกินอาหารและมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำให้อายุยืนนานมากขึ้น หากมองตามสัดส่วนปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น สัดส่วนสวนทางกับประชากรกลุ่มวัยรุ่นที่น้อยลงเนื่องจากคู่แต่งงานในปัจจุบันไม่นิยมมีลูกเท่าที่ควร ดังนั้นเมื่อประเทศไทยจึงกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่สมบูรณ์ หรือ Aged Society  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย ได้ประเมินว่าประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2568

“กระทรวงสาธารณสุข เผยผู้สูงอายุชาวไทย เพิ่มขึ้นปีละ 5 แสนคน และคาดว่า ปี 2568 ประเทศเทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ โดยสมบูรณ์แบบ ในจำนวนประชากร 5 คน จะพบว่ามีผู้สูงอายุ 1 คน โดยผลสำรวจนี้ได้มาจากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในเรื่อง Aging Society พบว่ากลุ่มประมาชากรอายุ 48-57 ปี ในปัจจุบันกำลังจะกลายเป็นผู้สูงอายุในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โดย 30% ผู้สูงอายุเหล่านั้นจะมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 30,000 – 60,000 บาท และอีก 30% มีรายได้เฉลี่ย 60,000 – 100,000 บาท ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้สูง และมีความสามารถในการใช้เงินและอาจมีอัตราเงินออมและการลงทุนสูงถึง 25% ของรายได้”

หลายธุรกิจเปิดตัวเพื่อลองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต โดยหลายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอายุมีความเป็นไปได้สูงที่จะเติบโต

1.ธุรกิจท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงวัย ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลก ที่เป็นจุดหมายปลายทางของผู้สูงอายุจากทั่วโลก ที่ต้องการเดินทางมาเพื่อพักผ่อน เนื่องจากประเทศไทยถือได้ว่าเป็นเขตพื้นที่อบอุ่น ผู้สูงอายุ จากประเทศที่มีอากาศหนาว จึงนิยมเดินทางมาพักผ่อนในช่วงที่ประเทศตนเองหนาวเย็น รวมทั้งเป็นศูนย์รวมของความสะดวกสบายที่ผู้สูงอายุจะได้รับ อาทิ เช่น อาหาร ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว และศูนย์สุขภาพต่าง ๆ ไม่ใช่เพียงแต่เฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุจากประเทศอื่นเท่านั้น แม้ในประเทศไทยเองในวัยเกษียณ ผู้สูงอายุต้องการพักผ่อนธุรกิจท่องเที่ยวในเชิงศิลปวัฒนธรรม ทำบุญไหว้พระ จึงตอบโจทย์ประชากรกลุ่มนี้เป็นอย่างมาก

ภาพจาก Pentium5 / Shutterstock.com

ภาพจาก https://travel.kapook.com/

2.ธุรกิจเกี่ยวกับความงามเพื่อการชะลอวัย ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ความงามยังเป็นสิ่งต้องการของทุกคนไม่ว่าจะเพศใดก็ตาม ทุกคนยังคนต้องการมีรูปร่างและหน้าตาที่อ่อนกว่าวัยอยู่เสมอ ธุรกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการเสริมความงาม อาทิ สปา ผลิตภัณฑ์ชะลอวัย เครื่องสำอางออร์แกนิกที่ผลิตจากธรรมชาติหรือสมุนไพร ในการนำมาผสมผลานกับเทคโนโลยีทันสมัย จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

ภาพประกอบจาก www.divoiserumshop.netv

3.ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในบ้านส่งผลโดยตรงกับผู้สูงอายุ อาทิ พื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องหรือไม้ อาจต้องมีความฝืดของผิวสัมผัส หรือมีที่กันลื่น โต๊ะสำหรับผู้สูงอายุ หากผู้สูงอายุต้องใช้รถเข็น ความสูงของโต๊ะ ขนาดและความลึกของโต๊ะก็ต้องเพียงพอให้ผู้สูงอายุเข็นรถเข้าไปได้ หรือสัญญาณขอความช่วยเหลือก็มีความจำเป็น รวมทั้งการติดตั้งราวจับตามจุดต่าง ๆ

ภาพจาก Google

4.สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ หรือบ้านพักคนชรา สถานที่เหล่านี้จัดเตรียมสำหรับผู้สูงอายุที่จะเข้ามาพักอาศัย โดยสร้างบรรยากาศให้เหมือนพักอาศัยที่บ้านตัวเอง มีการจัดงานนันทนาการเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับผู้สูงอายุ อีกทั้งสถานที่ดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ และมีทีมแพทย์และพยาบาลในการดูแลอย่างใกล้ชิด

ภาพจาก Google

5.ธุรกิจส่งผู้ดูแลผู้สูงอายุตามบ้านพัก ธุรกิจประเภทนี้กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากผู้สูงอายุในปัจจุบันมีบางส่วนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง หรือลูกหลานต้องการให้มีผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ ซึ่งลูกหลานอาจไม่มีเวลาเพียงพอในการดูแลผู้สูงอายุภายในบ้าน ธุรกิจนี้จึงเติบโตไวมากในยุคนี้

6.ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุที่มุ่งเน้นการทานอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารที่มีประโยชน์แต่พลังงานต่ำ เคี้ยวง่ายไม่เหนียวหรือแข็งเกินไป มีใยอาหารสูง ไม่หวานและโซเดียมต่ำ รวมทั้งเน้นในเรื่องสุขอนามัยเป็นพิเศษ

ภาพจาก Google

ตลาดสำหรับผู้สูงอายุยังสามารถเติบโตไปได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยปัจจัยในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุที่จะลำบากขึ้น เรื่อย ๆ ด้วยสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไป ความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกจึงเพิ่มขึ้นตลอดเวลา นอกจากเทรนด์ธุรกิจที่กล่าวมาข้างต้นผู้เขียนยังเห็นว่าธุรกิจเหล่านั้นยังสามารถต่อยอดหรือแตกสาขาออกไปได้อีกมากที่เดียว

ขอบคุณข้อมูลจาก rabbit finance