ซีพี ออลล์ ขับเคลื่อนพลังนักศึกษา สร้างสังคมลดใช้พลาสติกอย่างยั่งยืน

หากย้อนไปเมื่อ 30-40 ปีแล้ว “พลาสติก” คือ สุดยอดนวัตกรรมที่สร้างความสะดวกสบายให้คนเราเป็นอย่างมาก แต่ปัจจุบันนี้ “ความสะดวกสบาย” นั้น กำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างผลกระทบมากมายต่อทุกชีวิตบนโลก

จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ ระบุว่า ในปี 2559 ประเทศไทยผลิตขยะมากถึง 27 ล้านตัน ซึ่งในจำนวนนั้นแยกเป็นขยะพลาสติกได้ประมาณ 3.2 ล้านตัน และครึ่งหนึ่งของพลาสติกที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือ พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น ขยะถุงพลาสติกที่มีมากถึง 48,000 ล้านใบต่อปี และแก้วพลาสติกกว่า 10 ล้านใบต่อวัน โดยตัวเลขเหล่านี้ ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีขยะพลาสติกไหลลงสู่ทะเลมากที่สุดเป็นอันดับ 6 ของโลก

วิกฤติการณ์ปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดขึ้น ได้กลายเป็นแรงกระเพื่อมสำคัญที่กระตุ้นให้ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย เริ่มดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึก ลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านโครงการ 7 Go Green อย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี ด้วยมุ่งหวังที่จะสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ

นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เผยว่า ซีพี ออลล์ เดินหน้าขับเคลื่อนการจัดการปัญหาขยะพลาสติกอย่างจริงจัง ทั้งในบริษัทเองและร่วมกับองค์กรต่างๆ โดยจับมือกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มูลนิธิโลกสีเขียว ร่วมสร้างพลังเครือข่ายเยาวชนไทยลดใช้ถุงพลาสติกที่กระจายไปทั่วไปประเทศ รวมทั้งในปี 2558 ได้ริเริ่มความร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการเชิญชวนลดใช้ถุงพลาสติกในสถาบันการศึกษาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย รณรงค์ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต หันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเมื่อซื้อของในร้านเซเว่นฯทั้ง 10 สาขา ภายในมหาวิทยาลัย

“ด้วยความมุ่งมั่นในการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกผ่านทุกโครงการอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้ในปี 2560 ที่ผ่านมา สามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นได้ถึง 24.09 ล้านใบ ขณะที่ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2561 สามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกได้แล้วถึง 30 ล้านใบ โดยคาดว่าทั้งปีจะช่วยลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกได้ไม่น้อยกว่า 100 ล้านใบ” นายธานินทร์ กล่าว

สำหรับความร่วมมือกับ 27 สถาบันการศึกษาในเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย จะดำเนินการผ่าน 4 มาตรการหลัก ได้แก่ 1)ยกเลิกการให้ถุงพลาสติกหูหิ้วยกเว้นผู้ที่ซื้อของร้อน โดยเปลี่ยนเป็นการจำหน่ายหรือจัดเตรียมถุงให้ยืมหรือ ด้วยวิธีการอื่นใดตามความเหมาะสม 2)ลดปริมาณขยะจากแก้วพลาสติก โดยร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น จะลดราคาให้ 2 บาท สำหรับผู้ที่นำแก้วมาเอง 3)ลดปริมาณช้อน ส้อมและหลอดพลาสติก โดยพนักงานร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่นจะไม่ให้ช้อน ส้อม และหลอดพลาสติกหากผู้ซื้อไม่ร้องขอ 4)ยกเลิกภาชนะจากโฟมทั้งในร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่นและในร้านค้าอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยเครือข่าย

ทางด้าน ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง 27 สถาบันการศึกษาและซีพี ออลล์ ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการระดมพลังคนรุ่นใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมรณรงค์ลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในมหาวิทยาลัยให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่ประเทศผู้ผลิตขยะพลาสติกเป็นศูนย์ และยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต้นเหตุของสภาวะเรือนกระจก จากการเผาทำลายพลาสติก

ท็อป-พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร นักแสดงที่ผันตัวมาทำธุรกิจเพื่อสังคมและงานออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เล่าถึงความร่วมมือในโครงการลดขยะพลาสติกครั้งนี้ ว่า ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน  ECO Life เข้ามาสนับสนุนการลดใช้พลาสติกในกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยจะมีการสะสมคะแนนและมอบสิทธิประโยชน์ เช่น การเข้าร่วมคอนเสิร์ต หรือกิจกรรมพิเศษต่างๆ  เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมและสร้างความสนุกสนานในการลดขยะพลาสติกให้เป็นกิจวัตรประจำวัน

อีกหนึ่งความคิดเห็นจากตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ นายตะวัน ธราดลรัตนากร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และนายกฤษฏิ์ สุวรรณสิชณน์  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในฐานะทูตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยว่า ทางมหาวิทยาลัยมีการรณรงค์ลดใช้พลาสติกอย่างจริงจัง โดยร้านเซเว่นฯ จะให้ถุงหูหิ้วเฉพาะเวลาซื้อของร้อนเท่านั้น ซึ่งที่ผ่านมานักศึกษาก็เข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพราะมองว่าขยะพลาสติกเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกคนควรหันมาร่วมมือกันแก้ไข โดยหลังจากนี้ กลุ่มทูตกิจกรรมฯ เตรียมแผนที่จะประชาสัมพันธ์มาตรการลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทั้งที่ศูนย์รังสิตและท่าพระจันทร์ได้รับทราบ เพื่อขอความร่วมมือให้นักศึกษาปฏิบัติตามอย่างจริงจัง

การรณรงค์ลดใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ที่มีจำนวนกว่า 70 สาขา ในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งมีจำนวนนิสิต นักศึกษา รวมกันกว่า 650,000 คน คาดว่าจะสามารถลดปริมาณการผลิตขยะพลาสติกได้นับล้านใบ ถือเป็นความสำเร็จขั้นแรกที่จะต่อขยายไปสู่การสร้างสังคมไทยปลอดขยะพลาสติกให้เป็นจริงได้