เกษตรฯ เผยยอดสั่ง “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” ทะลุกว่า 111 ล้านบาท

กรมส่งเสริมการเกษตรเผยตัวเลขโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 ภายใต้ Campaign “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” ทำยอดขายได้กว่า 111 ล้านบาท โดยเฉพาะกิจกรรมแทนความห่วงใยจากใจกรมส่งเสริมการเกษตรส่งขวัญกำลังใจมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ริเริ่มจัดทำโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ภายใต้แนวคิด (Campaign) “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” โดยเชิญชวนให้ส่วนราชการ บริษัท ห้าง/ร้าน และประชาชนช่วยกันอุดหนุนซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพดีไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องเสียสละเวลาในการดูแลประชาชนที่เจ็บป่วยจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เบื้องต้นกรมส่งเสริมการเกษตรได้ระดมทุนส่งมอบผลผลิตมะม่วงคุณภาพดีจากเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่ 12 จังหวัด ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย น่าน ลำพูน และเชียงใหม่ ส่งมอบไปยัง 4 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลทรวงอก โรงพยาบาลบำราศนราดูร โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ให้ได้บริโภคสินค้าเกษตรสด ใหม่ และมีคุณภาพในช่วงนี้ โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัดและหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความร่วมมือและร่วมกิจกรรมแทนความห่วงใยจากใจกรมส่งเสริมการเกษตรแก่บุคลากรทางการแพทย์ มีการระดมทุนเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและเชิญชวนผู้สนใจสั่งซื้อสินค้าเกษตรและช่วยกระจายสินค้าให้เกษตรกร คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 111,294,509 บาท (ตัวเลข ณ วันที่ 17 เมษายน 2563) พร้อมทั้งทยอยส่งมอบผลผลิตเกษตรให้แก่โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อมอบเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในวันที่ 20 เมษายน 2563 กรมส่งเสริมการเกษตรมีกำหนดส่งมอบผลผลิตมะม่วงคุณภาพดีจากจังหวัดฉะเชิงเทราให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของสภากาชาดไทย จำนวน 250 กิโลกรัม

นอกจากโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 แล้ว กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้เชิญชวนเกษตรกรสมัครเข้าร่วมการขายแบบสินค้าออนไลน์ในทุกช่องทางทั้งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, LAZADA ซึ่งขณะนี้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เข้าไปรับซื้อและช่วยกระจายผลผลิตผ่านระบบของไปรษณีย์แล้ว รวมมูลค่าที่เกษตรกรได้รับ จำนวน 3,930,000 บาท และกรมฯ ยังได้ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ตลาดไท และ Home PRO เปิดจุดจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรฟรี 3 เดือน หรือสั่งซื้อได้จากเกษตรกรโดยตรง รวมทั้งสนับสนุนสินค้าเกษตรภายใต้กิจกรรมดังกล่าว จำนวน 19 แห่ง รวม 6.9 ตัน คิดเป็นมูลค่า 264,540 บาท


อัจฉรา : ข่าว, เมษายน 2563, กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร : ข้อมูล