ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว บริเวณถนนกัลปพฤกษ์

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องซ่อมท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร ที่แตกรั่ว บริเวณคลองบางระแนะ ถนนกัลปพฤกษ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง ซึ่งจะดำเนินการ ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

 

ถนนกัลปพฤกษ์ ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่คลองราชมนตรี ถึงแยกกำนันแม้น

  • ถนนศาลธนบุรี ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ถนนกัลปพฤกษ์ ถึงแยกเทอดไท
  • ถนนเทอดไท ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่คลองราชมนตรี ถึงสวนข่อย
  • ถนนกำนันแม้น ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยกำนันแม้น 7 ถึงแยกกำนันแม้น

 

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561

การประปานครหลวง