ออสซี่หารือไทย เร่งหาทางออกสรุปผลการเจรจา RCEP

กระทรวงการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุนของออสเตรเลีย หารือพาณิชย์ พร้อมให้ความร่วมมือกับฝ่ายไทย เร่งหาทางออกเพื่อสรุปผลการเจรจา RCEP และสนับสนุนบทบาทไทยในฐานะประธานอาเซียนปี 2562

นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) ได้มอบให้พบหารือกับ Honourable Mark Coulton ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุนของออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ในโอกาสที่เดินทางเยือนไทยระหว่างวันที่ 23-28 กรกฎาคม 2561 โดยการหารือครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการค้าการลงทุน อาทิ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) การเจรจาความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) และความตกลงการค้าเสรี ไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA)

นายสกนธ์ กล่าวว่า ในเรื่องการเจรจา RCEP หรือ FTA อาเซียนกับคู่เจรจา 6 ประเทศ ไทยขอให้ออสเตรเลียสนับสนุนอาเซียนในการร่วมมือเจรจาให้มีความคืบหน้า และสรุปผลได้ตามแผนที่ผู้นำของแต่ละประเทศตั้งไว้ โดยเห็นว่าสมาชิกควรปรับท่าทีของตนเองเข้าหากัน เพื่อให้สรุปผลได้โดยเร็ว และสมาชิกจะได้ใช้ประโยชน์จากความตกลงเพื่อให้เกิดผลดีแก่ทุกฝ่าย

นอกจากนี้ ไทยยังได้ยืนยันความสนใจการเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลง CPTPP โดยออสเตรเลียยินดีและพร้อมสนับสนุนไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก ซึ่งคาดว่าความตกลงฯ จะมีผลบังคับใช้ในช่วงต้นปี 2562 ทั้งนี้ ไทยแจ้งว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการประเมิน วิเคราะห์ผลประโยชน์และผลกระทบของความตกลงฯ อีกทั้งจะเร่งหารือกับภาคส่วนต่างๆ ภายในประเทศ เนื่องจากความตกลง CPTPP เป็นความตกลงที่มีมาตรฐานสูง

สำหรับความตกลงการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าที่ผ่านมาการค้าระหว่างไทยและออสเตรเลียขยายตัวมาก นับตั้งแต่ความตกลงฯ มีผลบังคับใช้ในปี 2548 อย่างไรก็ดี ออสเตรเลียเห็นว่าที่ผ่านมาความตกลงจะมุ่งเน้นการค้าสินค้าเป็นหลัก จึงต้องการให้มีการหารือเรื่องการเปิดตลาดการค้าบริการมากขึ้น ซึ่งไทยยอมรับว่าประเทศที่มีระดับการพัฒนามากขึ้น การค้าบริการก็จะเพิ่มความสำคัญขึ้นควบคู่กัน แต่เนื่องจากบริการมีสาขาจำนวนมาก จึงอาจต้องพิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์ ผลกระทบต่อสาธารณะและภาคเอกชนด้วย

ออสเตรเลียได้กล่าวสนับสนุนบทบาทไทยในฐานะประธานอาเซียนในปี 2562 โดยเชื่อมั่นว่าไทยจะมีส่วนให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดำเนินการในการรวมกลุ่มให้คืบหน้าลึกซึ้งต่อไปได้ ในโอกาสนี้ ไทยได้เชิญชวนออสเตรเลียมาลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในด้านที่ออสเตรเลียมีศักยภาพ อาทิ นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ โดยรัฐบาลไทยมีแผนการดำเนินการพัฒนา EEC อย่างต่อเนื่อง ซึ่งออสเตรเลียสามารถใช้ประเทศไทยเป็นประตูในการขยายการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนได้ต่อไป

ออสเตรเลียเป็นคู่ค้าที่สำคัญและเป็นลำดับที่ 9 ของไทย โดยในปี 2560 การค้าระหว่างไทยและออสเตรเลียมีมูลค่ากว่า 14,900 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณร้อยละ 9 โดยไทยส่งออกไปออสเตรเลียเป็นมูลค่าราว 10,500 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย ได้แก่ รถยนต์และอุปกรณ์ เครื่องปรับอากาศ อัญมณีและเครื่องประดับ เม็ดพลาสติก อาหารทะเลกระป๋อง และผลิตภัณฑ์ยาง ขณะที่ไทยนำเข้าสินค้าจากออสเตรเลียเป็นมูลค่าราว 4,400 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าวัตถุดิบ ได้แก่ อัญมณี เงินแท่งและทองคำ น้ำมันดิบ สินแร่โลหะ/เศษโลหะ ถ่านหิน สินค้าเกษตรและปศุสัตว์ และก๊าซธรรมชาติ

——————————

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์