ผวจ.พังงาเรียกประชุมหัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ในจังหวัดพังงา

วันที่ 17 เม.ย 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการจัดการเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมราชสีห์ 1 ศาลากลางจังหวัดพังงา

– เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลไปยังนายอำเภอทุกอำเภอ รวมถึงการเดินหน้าดำเนินการหมู่บ้านสีขาวปลอดโควิด การตรวจติดตามผู้เข้าเกณฑ์ถูกเฝ้าระวังพร้อมกับการประเมินสุขภาพจิตใจของชุมชน โครงการข้าวสาร 4 กิโลกรัม และปลาทะเลตากแห้ง 1 กิโลกรัม การจัดให้มีคลังอาหารในทุกตำบล “1 ตำบล 1 คลังอาหาร”

– ด้วยการเปิดรับบริจาคทั้งข้าวสาร อาหารแห้งทุกชนิด จากทุกภาคส่วน คนละเล็กละน้อย เก็บไว้และนำไปใช้เมื่อยามจำเป็นฉุกเฉิน การใช้แอปพลิเคชั่นทั้งรูปแบบการทำงาน การประชุม การให้เจ้าหน้าที่ อสม. ใช้ติดตามผู้เดินทางเข้า-ออก ผู้เฝ้าระวังอาการในพื้นที่ และแนวทางการช่วยเหลือของส่วนท้องถิ่นในการบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ขอขอบคุณภาพข่าวจาก ปชส. จังหวัดพังงา
นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป /โกอู๋@ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา