ดารา,นักร้อง เยาวชนจิตอาสา มอบ Face Shield จำนวน 200 ชุด ให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ เพื่อป้องกันเชื้อโควิด- ๑๙

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายสัตวแพทย์ภัรพล มณีอ่อน หัวหน้าฝ่ายสุขภาพสัตว์ป่า ร่วมรับมอบหน้ากาก Face Shield จำนวน 200 ชุด หน้ากากผ้าและเจลล้างมือ จำนวน 200 ชุด จาก “ต่าย-สายธาร นิยมการณ์” ดาราและนักแสดง “โมทย์-ปราโมทย์ วิเลปะนะ” นักร้องและนักแต่งเพลง และเยาวชนจิตอาสา ในวันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารศูนย์ปฏิบัติการ  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กทม.

ทั้งนี้อุปกรณ์ดังกล่าว ถูกนำใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ และป้องกันการติดเชื้ออื่น ๆ คณะนักแสดงนักร้องเยาวชนจิตอาสา จึงได้ส่งมอบอุปกรณ์เหล่านี้ ให้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ เช่น การปฎิบัติงานเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ และภารกิจของสัตวแพย์ ไปใช้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานและจะทยอยจัดทำ Face Shield และนำส่งให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ต่อไปอีกด้วย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช