เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ ช่วยเหลือประชาชนเคลื่อนย้ายต้นไม้และซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน

วันที่ 14 เม.ย.63 นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 นำกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยนายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจดับไฟป่า เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าลำน้ำกก และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงราย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวม 35 นาย เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนบ้านสันต้นเปา บ้านร่องเผียว บ้านดงป่าเมี้ยง ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนเมื่อคืนที่ผ่านมา ทั้งการเคลื่อนย้ายต้นไม้ที่ล้มทับบ้านเรือนประชาชน ตัดกิ่งไม้ที่หักลงบนหลังคาบ้านและที่หักโค่นล้มกีดขวางทางสัญจร มุงหลังคาบ้านที่เสียหายให้ประชาชน ซึ่งการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข่าวแจกลำดับที่ …….วันที่…14…เม.ย…..63……..