ประกันสังคม ชวนพี่น้องกลุ่มแท็กซี่ มอเตอร์ไซต์รับจ้าง เข้าสู่ระบบความคุ้มครองมาตรา 40

สำนักงานประกันสังคม ได้กำหนดจัดโครงการ “สร้างการรับรู้ประกันสังคมมาตรา 40 กลุ่มอาชีพแท็กซี่และมอเตอร์ไซต์รับจ้าง” โดยได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว) มาเป็นประธานเปิดงานในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 แก่กลุ่มอาชีพแท็กซี่และมอเตอร์ไซด์รับจ้าง และเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายสมัครเข้าระบบประกันสังคม รวมถึงสร้างเครือข่ายประกันสังคมให้สามารถนำไปขยายผลร่วมเป็นกระบอกเสียง รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้แรงงานอิสระและประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการรถแท็กซี่และมอเตอร์ไซด์รับจ้าง สามารถรับรู้ผ่านช่องทางการสื่อสารของกลุ่มอาชีพดังกล่าว ซึ่งภายในงานนอกจากจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “สิทธิประกันสังคมมาตรา 40” แล้วยังจัดบูธกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการของกระทรวงแรงงานจากกรมต่างๆ ในกระทรวงแรงงานบูธให้ความรู้ เรื่องงานประกันสังคม สิทธิประโยชน์ที่ควรรู้ แก่แรงงานภาคอิสระ การเล่นเกมทายปัญหา ชิงรางวัล การรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 และการบริการรับชำระเงินสมทบ จากธนาคาร และหน่วยบริการพันธมิตรและบูธให้บริการเช่า-ซื้อรถแท็กซี่ นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจสุขภาพฟรี จากโรงพยาบาลอีกด้วย สำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนกลุ่มอาชีพแท็กซี่และมอเตอร์ไซต์รับจ้าง และทุกกลุ่มอาชีพร่วมงานในวันดังกล่าว

…………………………………………………..

ศูนย์สารนิเทศ  สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

สายด่วนประกันสังคม 1506 บริการ 24 ชั่วโมง