ภูมิใจไทอำนาจ พร้อมด้วย บริษัทเอี่ยมอำนาจแป้งมัน จำกัด และภาคเอกชน มอบแอลกอฮอล์ล้างมือให้ชาวอำนาจเจริญ

วันที่ 14 เม.ย.63 คุณสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย คุณวันเพ็ญ ตั้งสกุล คุณญาณีนาถ เข็มนาค กลุ่มภูมิใจไทอำนาจ ร่วมกับ บริษัทเอี่ยมอำนาจแป้งมัน จำกัด นำโดย คุณสมศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล คุณจิตวรรณ หวังศุภกิจโกศล และ บริษัท เค.พลาสติกไลฟ์ จำกัด นำโดย คุณนุสรา คณาเสน ได้มอบแอลกอฮอล์ล้างมือให้นายอำเภอ สถานีตำรวจภูธร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลทุกแห่ง อสม.ทุกคน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ อปพร.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกตำบล ในพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอปทุมราชวงศา อำเภอชานุมาน อำเภอเสนางคนิคม รวมแอลกอฮอล์กว่า 10,000 ขวด เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) การลงพื้นที่ให้ความสำคัญกับการเว้นระยะห่างทางสังคม SOCIAL DISTANCING ซึ่งแต่ละพื้นที่ มีการกำหนดจุดยืน และการวางเก้าอี้นั่ง เพื่อต้านภัย COVID-19 อย่างเคร่งครัด”

กลุ่มภูมิใจไทอำนาจ ยังมีกำหนดการส่งมอบแอลกอฮอล์ล้างให้อีก 4 อำเภอที่เหลือทั้งจังหวัดอำนาจเจริญ โดยเน้นย้ำประชาชนต้องปลอดโรค เจ้าหน้าที่ต้องปลอดภัย

#เราภูมิใจไปด้วยกัน